AKÇA'LI OLMAK

Hizmetin daha verimli, daha yaratıcı hale gelmesi, müşterilerimizin ve çalışanların ilk tercihi olmak için ise tek yolun insan kaynağına yatırım yapmak olduğunu düşünüyoruz. En önemli kaynağımızın sahip olduğumuz insan gücü olduğuna inanıyor, güçlü ortaklık yapımız, uluslararası standartlarda hizmet verme ilkemiz ve insan kaynağımıza olan inancımızla, daha iyiyi ve daha yeniyi başarabileceğimize ekip olarak inanıyor, bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Akça Şirketler Topluluğu, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir topluluk olma hedefini benimsemektedir. Topluluğumuz üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiştir.

70'li yıllarda hizmet vermeye başlayan Akça Şirketler Topluluğu 750'nin üzerinde çalışanı ve yöneticileri ile 'BİZ' duygusuyla hareket eden büyük bir ailedir.

Akça Şirketler Topluluğu bünyesinde işe alımlarda adaylarda aradığımız ortak özellikler ise; adayların pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, dünyayı takip eden, takım çalışmasına yatkın, değişime ve gelişime açık, sonuç odaklı çalışabilen, müşterilere duyarlı, işbirliğini geliştirebilecek nitelikte olmalarına önem veriyoruz.

Akça'nın başarılarının altında sizin de imzanız olmasını istiyorsanız aşağıdaki formu doldurmakla ilk adımı atabilirsiniz.


 

Lütfen tüm sahaları doldurmaya çalışınız.
Başvurduğunuz Pozisyon
Yapabileceğiniz Diğer İşler
 
Kişisel Bilgileriniz
Adınız ve Soyadınız
Doğum Yeriniz
Doğum Tarihiniz
Baba ve Anne Adınız
Tabiiyetiniz
Kimlik Numaranız
Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl ve İlçe
Ev Adresiniz
Cep Telefonu Numaranız
Ev Telefonu Numaranız
E-Mail Adresiniz
Cinsiyetiniz Kadın Erkek
Medeni Haliniz Evli Bekar
Varsa Çocuk Sayısı
Varsa Eşinizin Adı Soyadı
Varsa Eşiniz Çalışıyor mu? Evet Hayır
Oturduğunuz Ev Kendimizin Kira
Askerlik Yaptınız mı? Evet Hayır Muaf
Askerlik Terhis Tarihiniz
Mecburi Hizmetiniz Var mı?
Önemli Bir Hastalık Geçirdiniz mi?
Herhangi Bir Bedensel Engeliniz Var mı?
Hiç Tutuklandınız mı, Hüküm Yediniz mi?
 
Eğitim Durumunuz ve Yetenekleriniz
Öğrenim Durumunuz
Bitirdiğiniz Okul, Bölüm
Bitirme Tarihi ve Dereceniz
Mesleğiniz
 
Bildiğiniz Yabancı Dil-1 Diğer
 
Okuma Çok İyi İyi Orta Kötü
Yazma Çok İyi İyi Orta Kötü
Konuşma Çok İyi İyi Orta Kötü
Anlama Çok İyi İyi Orta Kötü
 
Bildiğiniz Yabancı Dil-2 Diğer
 
Okuma Çok İyi İyi Orta Kötü
Yazma Çok İyi İyi Orta Kötü
Konuşma Çok İyi İyi Orta Kötü
Anlama Çok İyi İyi Orta Kötü
 
Katıldığınız Seminer ve Kurslar
Sürücü Belgeniz Var mı? Kaç Yıllık?  
Seyahat Engeliniz Var mı? Evet Hayır
 
İş Deneyimleriniz
Lütfen daha önce çalıştığız yerleri en sondan başa doğru yazınız.
Son Çalıştığınız İş Yerinizin Adı
İş Yerindeki Göreviniz
İşe Girme ve İşten Ayrılma Tarihleriniz
Son Aldığınız Net Ücret
İşten Ayrılma Nedeniniz
İlk Amirinizin Adı Soyadı
İlk Amirinizin Görevi
İlk Amirinizin Telefon Numarası
 
Önceki Çalıştığınız İş Yerinin Adı
İş Yerindeki Göreviniz
İşe Girme ve İşten Ayrılma Tarihleriniz
Son Aldığınız Net Ücret
İşten Ayrılma Nedeniniz
 
Daha Önceki Çalıştığınız İş Yerinin Adı
İş yerinindeki göreviniz
İşe Girme ve İşten Ayrılma Tarihleriniz
Son Aldığınız Net Ücret
İşten Ayrılma Nedeniniz
 
Ne Zaman İş Başı Yapabilirsiniz?
İşe Alınmanız Halinde Mesai Yapabilir misiniz?
Şirketimizde Çalışan Akraba ya da Yakınınız Var mı?
İşe Başlangıç Olarak Talep Edeceğiniz En Az Net Ücret
 
Referanslarınız
 1 - Adı Soyadı - Telefonu
 2 - Adı Soyadı - Telefonu
 3 - Adı Soyadı - Telefonu
 4 - Adı Soyadı - Telefonu
İşbu iş başvuru formunda yer alan ve Akça Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş.'ye verdiğim tüm kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve işveren olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, işveren tarafından işlenebileceğini (Örneğin verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, iş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurtiçinde gerekse de yurt dışında işverenin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ilişkisinin konu olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler), gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğine muvafakat ederim.

Yukarıda beyan ettiğim bütün bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim. Zaman içerisinde verdiğim bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bunu en kısa zamanda ilgili yetkiliye yazılı olarak bildireceğimi, verdiğim bilgilerde hakikat dışı ya da eksik bir beyanın tespit edilmesi halinde herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın, tazminatsız bir şekilde iş akdime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı, eksik ve hakikat dışı beyanımdan ötürü şirketin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.
  
 AKÇA HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş.   Hacıkaplanlar Mah. 740 Sok. No: 2 20150 DENİZLİ / TÜRKİYE   Tel: +90 (258) 242 71 90   Faks: +90 (258) 242 71 97  -  Copyright © 2013